We-mak social ecommerce logo

QUY ĐỊNH BẢO MẬT

  • Chúng tôi - Wemak cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của Người dùng theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân trên website wemak.com và các quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn.

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Người sử dụng phải cung cấp thông tin theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và email.

Phạm vi sử dụng thông tin

Tạo và duy trì tài khoản của bạn trên trang web của chúng tôi.
Phục vụ việc đăng bài viết, bình luận và trao đổi thông tin giữa các người dùng trang web tại Việt Nam.
Lưu trữ theo yêu cầu của pháp luật dựa trên quy định của pháp luật vào từng thời điểm chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời gian lưu trữ thông tin

Thời gian lưu trữ thông tin máy chủ của chúng tôi là một năm, trừ khi có yêu cầu khác của cơ quan nhà nước.

We-mak thu thập thông tin của bạn khi

Bạn trực tiếp cung cấp thông tin đó cho chúng tôi, bao gồm: họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ trong quá trình xác thực người dùng mới, hoặc trong thông tin chi tiết các bài đăng của bạn trên trang web.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Những thông tin này (tên, địa chỉ, số điện thoại và email) được mặc định công khai khi đăng tin để những người dùng trên trang web có thể liên hệ, tương tác với Bài viết đó. Mọi gười tham gia vào trang web đều có thể tiếp cận.
Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình.

Quyền sở hữu thông tin cá nhân của người dùng

Để sử dụng dịch vụ,người dùng phải cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Và người dùng có quyền thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.
Người dùng có quyền sở hữu, tự quản lý thông tin cá nhân của mình theo các hình thức Sửa/ Xóa bất cứ khi nào bạn muốn thông qua công cụ quản lý hồ sơ cá nhân của mình trên trang web.
Cá nhân người dùng có thể chỉnh sửa hoặc xóa thông tin bất kỳ khi nào.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với chính sách Thông tin cá nhân.

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, người dùng có quyền gởi email khiếu nại đến [email protected] với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này. Công ty cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức trong vòng 48 tiếng để cùng Người dùng thống nhất phương án giải quyết.

Người mua gửi khiếu nại tại địa chỉ

Công ty TNHH TMDV DODA Địa chỉ: TP. Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại:
E-Mail: [email protected]